Samadhi (detail)

Acrylic/Canvas
60" x 40"
2021

Samadhi (detail)